Магията на Плитвишките езера в Хърватия

Плитвишките езераХърватия е малка, но изключително красива и магнетична страна. Тя крие в себе си много прелестни и очарователни места, които не могат да се опишат просто с думи – дори да кажеш, че се намираш в самия рай, пак не е достатъчно. Сякаш някой талантлив художник с четка и бои е нарисувал нейната природа и я е дарил с несравнима живописност, цветове и романтика.

Плитвишките езера са едно от тези кътчета в Хърватия, които спират дъха и пренасят човек далеч от реалността. Свеж въздух, прохлада, спокойствие, вдъхновение и  великолепие – това са нещата, които със сигурност можете да откриете тук.

Езерата са се образували в продължение на много, много години и то по много интерес начин, в резултат на сложното взаимодействие между физикохимичните и биологичните вещества на карста, които довеждат  до появата на странен шуплест варовик, който има способността да се разтваря във вода. Така с времето и под въздействието на водните сили се появили езерата, които са общо 16 на брой и всички онези природни чудеса, който ги заобикалят. Днес те заедно с прилежащата им територия образуват национален парк, носещ същото име и създаден през 1949 година. 30 години по-късно той става част от списъка на Юнеско на световното наследство.

В началото на създаването си, достъпът  до самите езера бил затруднен, но днес е изградена цяла система от малки дървени мостове, по който е лесно и безопасно да се преминава, като туристите могат съвсем отблизо да се докоснат до тези несметни природни богатства, намиращи се там.

Плитвишките езера заемат около 220 хектара земя, като само двете най-големи, носещи имената Козяк и Прошчанско заемат три четвърти от нея.

Целият парк е осеян с множество малки и големи водопади с кристално чиста и ледена вода, под част от които са се оформили забележителни  пещери. Тук се среща и голямо разнообразие на дървесни видове, образуващи гъсти и прохладни гори, заемащи доста от площта на парка, както и на различни видове птици, мечки и сърни.

Няма да сгрешите, ако някой ден и вие решите да отскочите до тук.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *