Увеличение на строителството на хотели у нас

хотели в БългарияУж криза, пък хората строят ли, строят! По курортите ни вече почти не е останало незастроено късче земя, а хората дори вече трудно се разминават. Наскоро е отбелязано значително увеличение на броят на новите къмпинги, мотели, хотели, къщи за гости, хижи и т.н. за периода от април  до юни през 2010 сочи националната статистика. В същото време от НСИ заявиха, че нощувките в страната са по-малко от други години, но това като че ли не се отразява на амбициозните инвеститорски компании в бранша.Сякаш за тях няма значение, че туризмът ни значително е пострадaл в последно време и новите обекти могат и да останат празни. През второто тримесечие у нас са работели около 3 100 средства за подслон и места за отсядане с повече от 10 легла. Числото на стаите в тях е 110, 5 хил,, а на леглата към 253 хил. В съпоставка със същите месеци на 2009 година има увеличение с  4,1% ( или с 123 повече), на стаите с 0,1%, а на леглата с 1,6%.

Едновременно с това пък се усеща спад в общия брой на осъществените нощувки за април – май 2010 г. с 1,3%. Отсяданията на българите за същия този период пък намаляват с 137,9 хил. или иначе казано с 9,7 % в сравнение с миналата година. От друга страна обаче нощувките на чужденците се покачват значително – с 3,6%. Чуждестранните посетители с най-много реализирани оставания са съответно Сърбия, Китай, Украйна, Корея, Австралия, Румъния и т.н.

Важно е да се отбележи, че приходите от нощувки са спаднали със 7,1%, като печалбите от чужденците са по-малко с 2,5%.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *