Дивата природа на резерват Сребърна

Сребърна Сребърна е биосферен резерват, който се намира на 16 км. северно от град Силистра и само на 2 км. от река Дунав. Към защитената територия на резервата се причислява цялото езеро Сребърно и близките околности. Сребърна е известна със своето многообразие на флора и фауна, както и че от там минава  главният миграционен път на прелетните птици между Европа и Африка, който се нарича Виа Понтика.

Общата площ на която се простира Сребърна е 600 хектара. Обявена е за резерват през 1948 година. Няколко десетилетия по-късно (през 1975г.) Сребърна е включена в Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони с международно значение. През 1983 година става част от списъка на ЮНЕСКО за паметниците на световното и културно наследство и природните забележителности.

Сребърна е изключително живописно място, където се е запазила непокътната красотата и очарованието на природата. Там могат да се срещат уникални животински и растителни видове,като най-голямото и богатство са птичите видове, който наброяват повече от 180. Около 60 вида от тях са включени в Червената книга, а Къдроглавият пеликан и голямата бяла чапла само гнездят в рамките на резервата.

Сребърна

Сребърна

Интересна легенда разказва за произхода на името на това място. Според нея то произлиза от приказната гледка, която се откроява вечер към небето при пълнолуние. Когато луната е издигната високо, отражението й във водата създава илюзията за разтопено сребро.

В Сребърна е  изграден музей, където има постоянна експозиция на  препарирани видове, които обитават района на резервата. Там могат да се научат и доста интересни неща, свързани с историята на Сребърна. Чрез специална видеокамера, поставена в средата на блатото,  посетителите имат възможността да   наблюдават птиците в резервата. Това е доста интересно и забавно преживяване.

Сребърна

Туристите могат и да се разходят из резервата по специално изградената екопътека. По нея са   направени  места за отдих с беседки и наблюдателни площадки, от където посетителите да се любуват на дивия свят на резервата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *