Вече ще има 50% свободна зона по плажовете

ПлажДобра новина за решилите да плажуват по нашите морски курорти. Правителството възложи на министъра на регионалното развитие и благоустройството да сключи допълнителни споразумения към действащите към  момента договори за концесия на морски плажове, в съответствие със измененията в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.
Съгласно чл. 10, ал. 4, т. 1 от закона  “на териториата на плажа се разрешава поставянето на плажни принадлежности, като се осигурява не по-малко от 50 на сто от активната плажна площ за свободно разполагане на плажни принадлежности от посетителите. “
Крайният срок в който трябва да бъдат сключени допълнителните споразумения е 28 февруари.  Ако до тогава те не бъдат подписани концесионните договори ще се прекратяват, поради неизпълнение на законово условие за осъществяване на концесия.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *