Ще възраждат старата столица Велики Преслав

Велики ПреславДо 2 години проектът „Векът на цар Симеон оживява‘‘ ще бъде реализиран, като в основата му е заложена идеята за цялостностното преобразяване на втората българска столица Велики Преслав и превръщането й в предпочитана туристическа дестинация.

Проектът включва реставрация и консервация на най-значимите сгради в дворцовия комплекс, като най-вече усилията ще се концентрират върху Владетелската църква и Дворцовата базилика. Олтарите им ще бъдат надградени до 2 м., а царският площад ще бъде застлан с каменна настилка, която е била обичайна за тези векове.

Също така се предвижда изграждането на туристически и пешеходни алеи, както и построяването на допълнителна инфраструктура като паркинг, пропусквателен пункт, сервизни помещения, озвучителна техника,осветление и т.н.

Проектът ще бъде финансиран по оперативна програма „Регионално развитие“ и ще възлезе на 2.7 млн. лв.

С реализирането на този проект ще се увеличи и потокът от туристи към Велики Преслав и Плиска. Така чуждестранните и българските посетители няма да ходят само по морето, а ще бъдат изкушавани да отскочат и до тези български старини.

Прогнозите са, че след 2 години по около 150 хил. туристи ще посещават Велики Преслав. На този етап посетителите са само 20 хил. души на година.

Велики Преслав не е добре развита туристическа дестинация, но определено в себе си носи голям потенциал да се превърне в отправна точка за нашенци и чужденци.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *