Увеличават се мерките за сигурност на чужденците у нас

Значително се е  подобрила ефективността от  мерките за  сигурност на чуждестранните туристи в България през  последните две години. Такова е мнението на министъра  на икономиката, …