Създават Държавно-обществена консултативна комисия за туризма

октомври 3rd, 2008 от goody

Правителството реши да бъде създадена Държавно-обществена консултативна комисия по въпросите на туризма, чиято задача ще е да формулира приоритетите в сектора и ще анализира тенденциите в развитието му.

Целта е да се подобри координацията между отделните ведомства при решаване на въпросите, свързани с туризма, засилване на сътрудничеството между изпълнителната власт и неправителствения сектор и създаването на възможности за публично-частно партньорство.

Председател на комисията ще е вицепремиерът и министър на външните работи, а заместник-председател – председателят на Държавната агенция по туризъм.

Членове ще бъдат министрите на регионалното развитие и благоустройството, на транспорта, на финансите, на околната среда и водите, на икономиката и енергетиката, на вътрешните работи и на културата, председателите на Националната конфедерация на туристическата индустрия, на съюзите на българската туристическа индустрия и на инвеститорите в туризма и на Националното сдружение на общините.

В състава й ще бъдат още трима представители на професионалните туристически обединения, които ще бъдат определени с консенсус от трите организации, както и началникът на политическия кабинет на вицепремиера и министър на външните работи в Министерския съвет. Председателят ще може да кани за участие в заседанията на комисията и представители на местното самоуправление, неправителствените организации, академичните среди и на други организации и институции.

Написано в Регулации и закони | Няма коментари »

Напишете коментар