Еко-експерти върнаха за преработка устройствения план на Царево

Междуведомствената комисия към Министерство на околната среда и водите (МОСВ) върна за преработка докладите за екологична оценка и оценка за съвместимост на новия Общ устройствен план (ОУП) на община Царево, съобщиха екоактивистите от “За да остане природа в България”.

Новият ОУП на Царево предвижда почти 100% застрояване на крайбрежната част на парк “Странджа” и узаконяване на спрения поради незаконосъобразност строеж на комплекс “Златна перла”. Според проекта предстои изграждането на 42 хил. апартамента и хотели с 15 хил. легла, а също и нови 100 хил. легла в парк “Странджа”

Крайното решение за доклада за екологичната трябва да вземе министърът на околната среда Джевдет Чакъров, който не е длъжен да се съобрази с експертното становище.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *