Комплексът Златна перла в Странджа e незаконен

СтранджаТова е решението на Върховният административен съд по жалба на инвеститора “Краш 2000” срещу решенията на РДНСК – Бургас за отмяна на 10-те строителните разрешителни на комплекса, издадени от община Царево.

Решението на ВАС се основава на липсата на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), което е в нарушение на нормативната уредба и автоматично прави всички разрешения за строеж нищожни поради противоречие със закона.

Експертите на Природен парк Странджа първи алармираха за незаконния строеж още в началото на 2006 г. Бездействието на институциите, обаче, позволи строителството да продължи още година, така че грубият строеж е вече завършен.

Отговорността за незаконния строеж носи община Царево наравно с инвеститора, смятат от “За да остане природе в България”, като напомнят, че през 2006 г. общината, заедно с “Краш 2000” обжалваха заповедта за обявяване на Природен парк Странджа.  Единствено благодарение на обществения натиск заличаването на парка бе предотвратено.

От “За да остане природе в България” напомниха, че Община Царево продължава последователната си политика за  “облагородяване” на крайбрежната част на Странджа с приемането на нов Общ устройствен план на община Царево. В него се предвиждат близо 100% застрояване на крайбрежието, изключвайки единствено двете защитени местности на територията на общината – устието на река Велека и Силистар.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *