Създаване на Национален туристически регистър

Това поискаха на работна среща представители на Съюза на българската туристическа индустрия (СБТИ) и Съюза на инвеститорите в туризма (СИТ), инициирана от председателя на Държавната агенция по туризъм (ДАТ) Анелия Крушкова.

Организациите настояха в Националния туристически регистър да се вписват единствено сдруженията, в които членуват само регистрирани туроператори и туристически агенти и само хотелиери и ресторантьори, собственици на категоризирани хотели и ресторанти. Всеки хотелиер, ресторантьор, туроператор или туристически агент да членува само в едно национално представено сдружение. От друга страна ДАТ да спазва стриктно Закона за туризма и да извършва проверка на вписаните в регистъра сдружения, дали действително извършват дейност, свързана с развитието на туризма и в него членуват юридически лица пряко развиващи туристически дейности, бе поискано още на срещата.

Организациите заклеймиха изявленията на отделни личности, чрез които се дава публичност на незнайно как получени данни, както за броя на българите, почиващи у нас и в чужбина, така и на чуждестранните гости, идващи у нас и поискаха ДАТ да информира обществеността чрез медиите за официалната статистика. Самозвани говорители на фамилните си “институти” манипулират публиката, подвеждат инвеститорите и създават лош имидж на българския туризъм, твърдят от двата съюза.

Освен Национален регистър, СБТИ и СИТ настояват без протакване да бъде изготвен и приет Нов закон за туризма, в който да се отчетат новите реалности на туристическата индустрия и европейските изисквания към българския туризъм.

От двата съюза заявиха, че не приемат наименованието Национален борд по туризъм, защото дублира името на Националния съвет по туризъм, създаден по Закона за туризма и въвежда в заблуждение, както българските инвеститори и потребители в сферата на туризма, така и международните ни партньори.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *