Дунавски екопроект стартира с дарение на Световната Банка за 7.5 млн долара

На 23 юни бе даден официален старт на екопроект, финансиран от Световната банка с дарение от 7,5 млн. долара обхващаш най-големия дунавски остров, който се намира край Белене. Построени са шлюзове и канали, чрез които високите дунавски води навлизат в защитени влажни зони. Така условията стават по-благоприятни за популацията на рибата, за опазване на застрашени от изчезване видове птици, животни и растения.

В церемонията по откриване на съоръженията участва Флориан Фихтл, постоянен представител на Световната Банка за България. Той отбеляза, че създадените условия за възстановяване на влажните зони на острова създават възможност за бъдещо развитие на туризма в района, за откриване на работни места и за опазване на басейна на реката от органични замърсявания.

С този проект страната ни изпълнява ангажименти към Конвенцията за опазване на река Дунав, като участва в Регионалната инициатива за възстановяване на Дунавските влажни зони. Подобни проекти вече са изпълнени успешно в Австрия, Унгария, Хърватска и Румъния.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *