България с едни от най-чистите плажове в ЕС

плажове в БългарияСпоред доклада на Европейската комисия, публикуван на 10 юни тази година стана ясно, че България има едни от най-чистите плажове сред страните в Европейския съюз. Тези данни се обосновават на взети проби от води през 2009 , в които е позволено да се къпят хора. От всичките изследвани плажове, само един такъв в България, намиращ се на Варненското крайбрежие не е отговорил на европейските изисквания за качество.

В държавата ни са огледани  93 места за къпане и както стана ясно само едно от всички тях не е влизало в поставените стандарти за задължителни критерии за чистота на водите. Радостната новина е, че това е повишение с 5,6 на сто в съпоставка с 2008 година,  е отбелязано в отчета. За България това е наистина голямо постижение само за една година. Страните с най-хубави и поддържани плажове са Гърция, Кипър, Франция и Малта.

Приблизително 96% от плажовете и около 90% от реките и езерата са бистри и отговарят поне на минималното ниво за чистота на ЕК.

За водите намиращи се край крайбрежията резултатите показват до голяма степен същите показатели като през 2008. Вътрешните водоеми обаче са се замърсили повече през 2009, отколкото са били предишната година.

ЕК, която се грижи за околната среда заяви, че резултатите са напълно нормални и е обичайно да варират в такива граници. В същото време обаче оттам призоваха да се грижим повече за нашите води, за да се подобри тяхното качество. А това може да стане само с всеобщите  усилия на всички граждани и тяхното искрено желание нещата да вървят от по-добро към по-добро.

2 thoughts on “България с едни от най-чистите плажове в ЕС

  1. Дано някой ден Бългярия спечели приз за най-чисти плажове,градове,реки и езера,най-зелени градове и най-красиви плажове,реки,езера и градове в света!:)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *