Създават съвместно дружество за реализиране на “Супер Бургас”

super-burgasДа бъде създадено едно съвместно акционерно дружество, което да е краен бенефициент на проекта “Супер Бургас”, решиха на първото за годината заседание на Управителния комитет на проекта “Зона за обществен достъп на транспортен възел морска гара, железопътна гара, автогара – Бургас, известен като проект “Супер Бургас”. В дружеството ще участват националните компании “Железопътна инфраструктура”, “Пристанищна инфраструктура”, БДЖ , Пристанище – Бургас и община Бургас, тъй като в обхвата на обекта влизат територии, чиято собсвеност е именно на тези компании. На следващото заседание на Управителния комитет,  насрочено за 23 февруари в София, се очаква всяка от институциите да представи решение за участие в проектната съвместна компания.

Зоната за обществен достъп на транспортен възел морска гара, жп гара и автогара – Бургас беше обявена от правителството за обект с национално значение. Реализирането на проекта ще съдейства за увеличаване на броя, видовете и качеството на услугите, предлагани на гражданите и гостите на община Бургас – митнически, гранични, агентски, брокерски, куриерски, пощенски, културно-развлекателни финансови услуги.  Целта е пристанище Бургас да стане предпочитано инфраструктурно съоръжение за транзитни товари и логистичен транспортен център от трансевропейските транспортни коридори.  Ще бъде подпомогната и общината в намерението й за преструктуриране и модернизация на централната градска част на Бургас.

Очаква се изграждането на проекта “Супер Бургас” да приключи през 2014 г, като по думите на министърът на транспорта Петър Мутафчиев стойността по реализацията му може да достигне 5 млн евро.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *