Преображенският манастир предложен за изваждане от списъка на защитени обекти

Служители на РИОСВ-Велико Търново отправиха предложение към Джевдет Чакъров Преображенският манастир да бъде изваден от списъка сас защитени местности, съобщават от в. Борба.

Условието това да се случи обаче е намиращата се в близост защитена местност Дервента специален статут от 1974 г. заради съхраняването на характерна смесена широколистна гора.) да бъде разширена така, че да обхване е териториата на манастира.

При разширяване територията на защитена местност Дервента в нея ще попаднат скални отвеси, които са естествено местообитание за редица защитени видове птици, сред които е и гарванът гробар. Не много отдавна там било открито урумово лале – смятано за изчезнал вид в България, съобщи Пламен Пенчев.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *