Туристическите агенции у нас не предлагат добро обслужване

Според  данните от проучването  на международната  компания Интернешънъл Сървис  Чек проведено в  Централна Европа по метода „Таен клиент”  обслужването и дейността на родните ни туристически …