Обявиха Беласица за природен парк

декември 22nd, 2007 от goody

planina belasicaЗаповедта за създаването на Природен парк Беласица бе подписана вчера от Министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров. Паркът се намира на територията на Петрич (област Благоевград) и обхваща площ от 117 324 дка в граничната с Гърция и Македония планината Беласица. В територията на парка влиза и резервата „Конгура”, който запазва статута си.

Освен предвидените в Закона за защитени територии ограничения за този вид защитени територии, се забранява и сеч във вековните гори, включени в границите на парка.

Заедно със заповедта за парк Беласица, Джевдет Чакъров подписа и заповеди за обявяване на 4 нови защитени територии и една природна забележителност.

Защитена територия „Дойчов остров” – 16 ха се намира на територията на община Борово, област Русе . В нея ще се опазват крайречни заливни гори, които са местообитания на редки видове птици. Въвеждат се 13 забрани, сред кито забрана на строителство, промяна на предназначението на земите, разкриване на кариери, сечи.

Защитена местност „Мурватска река” е на площ от 72,8 ха и се намира в община Созопол. В нея ще се опазват находища на ценни растителни и животински видове, сред които т.нар. хегерово лале. Забранява се неговото късане, а също и паша на домашни животни, косене на трева в определени периоди, смяна на предназначението на земята и др.

Защитена местност- острови „Близнаците” – 11,2 ха в община Видин. В нея ще се опазват местообитания на редки птици и растителни видове. Забранява се добив на инертни материали, сечи в гнездовия период, ловуването.

Защитена местност „Герена” – 1,7 ха в община Хисаря на площ от . Там ще се опазва гнездова колония на сива чапла. Забраняват се сечи, изкореняване и увреждане на растителност, строителство. Природна забележителност „Пещера и извори на река Младежка” е в община Малко Търново на площ от 24 ха. Целта на нейното обявяване е да се опазят забележителни скални образувания, пещери и извори. Забранява се всякакво строителство, търсене и проучване на подземни богатства и разкриване на кариери, сечи, увреждане на скалните образувания, внасяне на неместни видове.

Източник: БГНЕС

Написано в Българската природа | Няма коментари »

Напишете коментар