Опити за насърчаване на селския туризъм

селски туризъмВ България са на разположение  отлични възможности за развитието и разширяването на селския туризъм.  Съществува  голям интерес  към изготвянето на такива проекти, които има  множество начини да бъдат финансирани, но лошото е, че като цяло липсва визия за превръщането на малките общини в известни и печеливши туристически дестинации.

Този факт излезе наяве след разговора между заместник – министъра на земеделието и храните Светлана Боянова и Сикстус Ланер, който е бивш председател на Комитета по земеделие на Съвета на Европа и също бивш директор на австрийския фирмен съюз. На срещата присъстваха и представители на Австрийското посолство в София, както и експерти от Министерството на земеделието и храните.

Главна тема в дискусията е била превръщането на малките селца в примамливо място за живеене, чрез  поощряване и насърчаване на туризма и създаването на бизнес и мобилни центрове.

Заместник–министър Боянова коментира, че има осезаем интерес към селския туризъм в България, но на този етап инвестиции се влагат  основно в построяването на големи и модерни хотели, вили и ресторанти. Жителите в селските райони все още не притежават ясно обособена концепция за изграждането на малките общини като доходоносни туристически дестинации. Според Боянова е много важно младите хора по някакъв начин да бъдат задържани там, за да може туризмът  в селцата да напредва и просперира.

Програмата за развитие на селските райони търпи вече пето изменение, което се очаква да бъде одобрено от Европейската комисия. По този начин Местните инициативни групи ще имат шанса да създават проекти по всички мерки в рамките на своите цели. Доскоро някои от общините нямаха право да кандидатстват с проекти по част от мерките, имащи  нещо общо с построяването на пътна и ВиК инфраструктура и различни видове туристически атракции.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *