Три голф игрища проектират край Созопол

Новият Общ устройствен план на община Созопол предвижда изграждането на три голф игрища между селата Равна гора и Извор под формата на публично-частно партньорство.

За всяко от игрищата община Созопол предоставя на инвеститорите терени между 500 и 1000 дка и изразява готовност на съдейства на инвеститорите в преговорите за включване и на частни парцели към проекта. Към момента тези земи са със статут на земеделски и определянето им в Общия устройствен план за голф игрища означава, че тяхното предназначение може да бъде сменено и да се отредят за развитие на голф туризъм, т.е. за терени с ниски параметри на застрояване в части от тях.

Бъдещите три голф игрища ще бъдат обслужвани от летище, чиято писта ще е с дължина от 1800 метра, напълно достатъчна за обслужване на чартърни полети или частни малки самолети. Теренът е подходящ, защото там съществува селскостопанско летище, което отдавна не функционира, но може да се използва за основа на новото летище. Според главния архитект на община Созопол Румен Александров, вече е сигурно, че около летището ще се комасират земи, за да се обезпечи с терени трасето.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *