Приеха на първо четене промените в Закона за туризма

Законапроекта за промени в закона за туризмана мина на първо четене в Народното Събрание вчера. По-същественото от заложените промени е:

– въвеждане на срочност на удостоверението за категория от 5 години за средствата за подслон, местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения, прилежащи към тях, плажовете и туристическите хижи и прилежащите им заведения за хранене, и от  10 години за скипистите.

– въвеждане на нови типове туристически обектхостели и апартаменти за гости, както и замяна на съществуващите туристически обекти “самостоятелни стаи” и “къщи” съответно със “стаи за гости” и “къщи за гости“;

– дейността “хотелиерство” в стаи за гости да може да се извършва и от лице, което не е търговец по смисъла на Търговския закон, когато те са част от обитаваното от него жилище;

туроператор и туристически агент регистрирани в други страни членки на ЕС да извършват хотелиерство на територията на страната.

One comment

  1. Если хотите могу поделиться моим опытом в описанной тематике. За небольшое вознаграждение. ICQ – 73141175.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *