Петра-мистичният град на набатеите

Град Петра днес е едно от 7 чудеса на света, което всяка година като магнит привлича хиляди туристи, жадни да видят неговата уникалност и неповторимост. Тук сякаш времето е спряло,  сякаш ни връща в една  отминала  и завладяваща епоха, където са се преплитали съдбите на много  народи и племена, а техните култури са оставили отпечатък върху всяко късче земя, върху  които се ширят останките на древния град. Спотаени зад дебелите  червени скали са останали завинаги  скрити тайните на  древната Петра и сякаш само тихичко нашепват  за великата й история.  Според  различни легенди тук дори се криел  и гробът на Мойсей.

Античният град  се намира в Йордания и е един от най-старите  в света. Той се шири  в пустинна местност, разположен в планинската  долина  Вади Муса. Смята се, че той е създаден около 6 век пр.н.е., а днешното си наименование е получил  през епохата на елинизма. Първите му най- известните  обитатели са племето  набатеи,  населявали  тази територия от 4 век пр. н. е. Те превърнали града в особено богато  и красиво селище. Издигнали невероятни  постройки , монументални сгради и религиозни светилища,  които били майсторски иззидани в скалите и нямали равни на себе си за онова време. Петра  била пресечна точка и на много важни  и оживени търговски пътища, откъдето преминавали множество кервани,  което до голяма степен обуславя и бързото й  развитие.

Наследници на древните набатеи с течение на много време станали различни цивилизации, които грижливо пазели , съхранявали и дообогатявали  със своите традиции, наследството което им било оставено.  През 106 година обаче Петра била завладяна от римляните  и била превърната в римска провинция под името Арабия. Въпреки това, тя продължила да бъде един от най-развитите икономически и  търговски центрове  в  този регион, със забележителна  и уникална архитектура. Когато християнството започнало да навлиза в тези земи , влиянието на римската власт се засилило, а  положението на местното население започнало да се влошава. Така  Петра постепенно  започнала да губи  своите предишни позиции, докато през  630 година не била окончателно завладяна от мюсюлманите.

Днес  античния град е една от най-желаните дестинации и  най-посещаеми  места в целия свят. Да не надяваме, че и ние някой ден ще можем да станем живи свидетели на нейното легендарното й могъщество.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *